Adatvédelem

 

 


Általános felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat

 

Kérjük, szíveskedjék figyelmesen elolvasni az alábbi felhasználási feltételeket a www.muveszetekvolgye.hu weboldal, a www.volgytortenet.hu és Művészetek Völgye applikációk használata előtt.


A Művészetek Völgye Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 35., Nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 19-09-517015; adószám: 24860248-2-19; képviseli önálló képviseleti joggal: Hegedűs Ágnes és Jakab Natália ügyvezetők; a továbbiakban: Kft.) működteti és szerkeszti a www.muveszetekvolgye.hu URL cím alatt elérhető, a Művészetek Völgye elnevezésű összművészeti és kulturális fesztivállal kapcsolatos weboldalt (továbbiakban: Völgyhonlap) és a Völgyhonlapról elérhető Művészetek Völgye applikációt, amely a Művészetek Völgye Fesztivál Esemény hivatalos, a Honlapról elérhető, Androidra és iOS-re vonatkozó mobil keretalkalmazása, amely lehetővé teszi a közönség tagjainak a regisztrációt, a Művészetek Völgye Fesztivál programjainak megtekintését, a Fesztivállal kapcsolatos hírek, információk követését, a Fesztiválon fellépő zenekarok, előadóművészek zenéinek hallgatását, saját programterv összeállítását a Fesztiválra és a Fesztivállal kapcsolatos térképalkalmazás használatát, a kép- és video megosztást (a továbbiakban: Völgyapp).

 

A jelen általános szerződési feltétel szabályozza a Kft. által üzemeltetett Völgyhonlap és a Völgyhonlapról elérhető szolgáltatások, így különösen, de nem kizárólagosan a Művészetek Völgye Fesztivál belépőjegyeinek, bérleteinek megvásárlására és a Művészetek Völgye applikáció használatára vonatkozó szabályokat, rendelkezéseket. A jelen általános szerződési feltételek nem vonatkoznak a Művészetek Völgye Fesztiválra, az ott megrendezésre kerülő programokra, eseményekre, azokra külön szerződési feltételek az irányadók.

 

A Völgyhonlap és a Völgyapp használatával a felhasználók automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül az alábbi általános felhasználási feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) fogadják el:

 

1./ A Kft. csak a Völgyhonlap és a Völgyapp tartalmáért vállal bármilyen felelősséget. A Völgyhonlapról más fesztiválok, hírportálok, rendezvények, intézmények, pénzintézet, szolgáltatók, harmadik személyek weboldalai, szolgáltatásai is elérhetők hiperlinkek útján (a továbbiakban együttesen: Linkelt Honlapok), melyekre jelen felhasználási feltételek, illetve adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki, és az ezen Linkelt Honlapokon feltüntetett tartalomért, azok valódiságáért, elérhetőségéért a Kft. semmiféle, sem közvetlen, sem közvetett felelősséggel nem tartozik. Ha ezen Linkelt Honlapokkal, azok tartalmával kapcsolatban kérdése, kérése merülne fel, az adott Linkelt Honlap üzemeltetőjéhez tud fordulni.

 

2./ A Völgyhonlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a Kft. befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a Kft. törli vagy módosítja. A Kft. semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok használatával összefüggésben felmerült károk, illetve egyéb igények vonatkozásában.

 

I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

1. Általános rendelkezések:
1.1./ A Kft. jogosult arra, hogy a Völgyhonlapot és a Völgyappot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, annak működését szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse, hasonlóképpen jogosult jelen felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosítására. A Kft. a jelen ÁSZF-et, továbbá az ÁSZF módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a Völgyhonlapon jól látható helyen, a honlap nyitóoldaláról közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, az ÁSZF módosítás hatályba lépése után létrejött regisztrációra és az azt megelőzően történt regisztrációra is alkalmazandó. Az ÁSZF módosításáról a Kft. a hatályba lépést megelőzően legalább 8 nappal értesíti a felhasználókat a Völgyhonlap nyitólapján. Amennyiben a felhasználó az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Kft-nél írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a felhasználó az ÁSZF módosítást elfogadta. Amennyiben a felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a felhasználó kérheti regisztrációjának törlését.

 

1.2./ A Völgyhonlap és a Völgyapp használója tudomásul veszi, hogy a Völgyhonlap, illetve a Völgyapp  módosításából, működésének szüneteléséből, megszüntetéséből, a saját felhasználói felületén tárolt adatok bármilyen módosításából vagy megsemmisüléséből eredő kárért a Kft. nem felelős sem a felhasználó, sem pedig harmadik személy irányába.

 

1.3./ A Kft. jogosult arra, hogy a Völgyhonlapra írt hozzászólásokat, illetve a felhasználók által beküldött tartalmat előzetes értesítés nélkül törölje. A Kft-t indokolási kötelezettség nem terheli.

 

1.4./ A Völgyhonlapon Facebook, illetve Google alapú regisztrációra, illetve a fiókok összekapcsolására is lehetősége nyílik a felhasználónak. Az ilyen típusú regisztrációs eljárásra, illetve a fiókok összekapcsolására a Facebook, illetve a Google felhasználási, illetve adatvédelmi szabályzatai irányadóak.

 

1.5./ A Völgyhonlapra és a Völgyappba történő regisztrációhoz kizárólag felhasználó nevének, ahhoz tartozó jelszavának, valamint e-mail címének megadása szükséges. A sikeres regisztráció érdekében elengedhetetlen továbbá jelen ÁSZF és a részét képező adatvédelmi nyilatkozat elfogadása is. A felhasználó a regisztrációkor csak a valóságnak megfelelő, valódi, létező, és az adott felhasználóhoz tartozó adatokat, felhasználónevet, jelszót és működő e-mail címet adhat meg. A felhasználó csak saját nevében jogosult a Völgyhonlapon regisztrálni, csak a saját adataival, más javára, más adataival történő regisztráció tilos.

Amennyiben a Kft. tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a Völgyhonlap és a Völgyapp használata, a regisztráció során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Kft. jogosult a felhasználó regisztrációját minden további értesítés nélkül törölni és a felhasználó Völgyhonlaphoz, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférését megszüntetni. A felhasználó kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Völgyhonlapon és a Völgyappban. A Kft. kizárja felelősségét a regisztráció során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a felhasználótól. A Kft. a felhasználó által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A felhasználóknak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Kft. jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a felhasználó valódiságát ellenőrizni.

 

A Völgyhonlapra és a Völgyappba történő regisztráció egyben az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; e-mail cím:info@simplelabs.hu) által üzemeltetett úgynevezett Simple Labs rendszerben, továbbá nyújtott Simple Labs szolgáltatásban történő regisztrációt is jelenti, amelyet a felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. Az OTP Mobil Kft. által nyújtott Simple Labs rendszer és szolgáltatás egy mobilfizetést lehetővé tevő összetett szolgáltatás, amelyben a felhasználó regisztrációt követően rendezvények belépőjegyeit, egyéb szolgáltatásokat és termékeket tud vásárolni mobilfizetés útján. Amennyiben a felhasználó a fenti Simple Labs rendszerben, szolgáltatásban történő regisztrációját nem kívánja, az OTP Mobil Kft. jelen pont szerinti elérhetőségein kérheti regisztrációja és regisztrált adatai törlését. Az OTP Mobil Kft. által nyújtott Simple Labs rendszerre és szolgáltatásra egyébként a Simple Labs szolgáltatásra vonatkozó, a Völgyhonlapról elérhető általános szerződési feltételek vonatkoznak. A Kft. az OTP Mobil Kft. által üzemeletetett Simple Labs rendszerrel és nyújtott Simple Labs szolgáltatással kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF elfogadásával és a Völgyhonlapra, illetve Völgyappba történő regisztrációjával kifejezetten elfogadja az OTP Mobil Kft. Simple Labs szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit, melyet a www.simplelabs.hu weboldalon találhat meg.

 

1.6./ AVölgyhonlapra, illetve a Völgyappba történő regisztrációt követően, a bejelentkezett felhasználóinknak lehetősége nyílik további funkciók igénybevételére is, így például lehetőségük nyílik kedvenc rádiójuk kiválasztására, illetve programfüzet összeállítására, melynek adatait a Völgyhonlap szintén tárolja.

 

1.7./ A Völgyhonlapra történő regisztráció során a felhasználónak lehetősége van feliratkozni a Kft. hírlevelére is. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a Kft. hírlevelére, a Kft. saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – bármikor megtilthatja. A Kft. a hírlevélre feliratkozott felhasználók esetében jogosult a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan is rendezvényt ajánlani.

 

1.8./ A bejelentkezést követően a felhasználónak lehetősége van profiljához tartozó fénykép feltöltésére, nevének, születési idejének, illetve lakóhelyének/postázási címének megadására is, mely adatok a Kft. számára pusztán a kapcsolatfelvétel, illetve a zenei érdeklődés pontosításához nyújtanak segítséget.

 

1.9./ A Kft. cookie-kat és más aktív alkalmazásokat használ Völgyhonlapunk optimalizálásához és a látogatók igényeinek nyomonkövetéséhez. A böngésző beállításainál a felhasználó kikapcsolhatja a cookie-k alkalmazását, azonban a Kft. ezúton felhívja a felhasználók figyelmét, hogy ezt követően a Völgyhonlap egyes funkciói nem lesznek használhatóak, elérhetők.

 

2. A Völgyhonlapon keresztül történő fizetési feltételek:

 

2.1./ A Völgyhonlapra, illetve a Völgyappba történő regisztrációt követően a felhasználónak lehetősége nyílik a honlapon bankkártyás fizetés, illetve az applikációban a Simple Labs szolgáltatás keretében elérhető mobilfizetés révén a Művészetek Völgye Fesztiválra szóló belépőjegy, illetve bérlet megvásárlására.

 

2.2./ A kiválasztott jegy, illetve bérlet megrendelése után a felhasználó kétféle fizetési mód közül választhat:

 

A) Ha a felhasználó a Völgyappban rendelte meg a jegyet, bérletet, a felhasználó a Völgyappot nem elhagyva, a Völgyappban megjelenő Simple Labs fizetési felületén keresztül mobilfizetéssel, vagy pedig a lenti B) pontban megjelölt OTP Bank Nyrt. bankkártyás fizetési felületén egyenlíti ki a jegyek, bérletek ellenértékét.

 

B) Ha a felhasználó a jegyet, bérletet a Völgyhonlapon keresztül vásárolja meg, a Völgyhonlapról automatikusan az OTP Bank Nyrt. bankkártyás fizetést lehetővé tevő weboldalára kerül átirányításra, ahol a bank által használt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizetheti meg a vételárat. Ebben az esetben a jegynek, illetve a bérletnek a Völgyhonlapon történő megrendelését követően a felhasználó a fizetési mód kiválasztásánál „fizetés bankkártyával” feliratra kattint, majd az OTP Bank Nyrt. fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadja.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Kft. nem vállal felelősséget.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Kft. a felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felhasználót terheli a felelősség.

 

2.3./ A Kft. az OTP Bankon keresztül történő belépőjegy, illetve bérletvásárlás során kizárja minden fajta felelősségét azokért a károkért, melyek a Völgyhonlap, illetve Völgyapp elhagyását követően, az OTP Bank Nyrt. weboldalának a tranzakció lebonyolítása során felmerülő hibáiból, hiányosságaiból vagy bármilyen sajátosságából erednek.

 

3. Biztonság: Az adatvédelem és az információbiztonság a Völgyhonlap és a Völgyapp szerkesztésének részét képezi. A Kft. biztonsági intézkedései biztosítják az általa kezelt adatok védelmét a manipulációk, megsemmisülés és sérülés ellen, illetve jogosulatlan személyek, vagy jogosulatlan közzététel ellen. Tekintettel azonban arra, hogy az Internet nyílt, informatikai veszélyeket rejtő hálózat, az elektronikus formában továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes érkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Kft. semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Kft. a felhasználó adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a felhasználót értesíteni. A Kft. ezt követően köteles a felhasználóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a felhasználónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni. Amennyiben a Kft. a fenti kötelezettségének eleget tesz, a Kft-t semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a felhasználót ért semmilyen kárért.


II. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A Kft. ezúton tájékoztatja a Völgyhonlap felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az adatok kezelője a Kft.

 

1. Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok és az adatkezeléssel érintettek köre:

 

Tájékoztatjuk, hogy amikor a felhasználó a Völgyhonlapot meglátogatja, a Kft. szervere automatikusan felismeri a felhasználó e-mail elérését (ahol lehet), illetve IP címét. A Kft. szervere automatikusan tárolja a felhasználó IP címét, illetve ahol lehetséges, e-mail elérését, információkat arról, hogy a felhasználók milyen oldalakra lépnek be, illetve látogatnak meg, felhasználó specifikus információkat arról, hogy a felhasználó milyen oldalakhoz fért hozzá, vagy látogatott meg. A Kft. szervere tárolja továbbá a felhasználó Internet-szolgáltatójának a nevét, a weboldal címét, ahonnan a Völgyhonlapra látogatott, a weboldalakat, amelyeket a Völgyhonlapról felkeresett, valamint a látogatás dátumát és időtartamát is. A Kft. a felhasználó IP címéből, az általa látogatott weboldalakból, az internet-szolgáltató adataiból, a látogatás dátumából, időtartamából a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A Kft. ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. Ezen adatok felvétele és tárolása a Völgyhonlap működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

 

A Kft. tárolja továbbá a Völgyhonlapra történő regisztráció során megadott alábbi adatokat is:

 • - a felhasználó felhasználóneve
 • - a felhasználó Völgyhonlap használatához szükséges egyéni jelszava
 • - a felhasználó e-mail címe.

 

A Kft. ezen túlmenően az alábbi, a felhasználó saját döntése alapján, nem kötelezően megadott adatokat is kezeli:

 • - a felhasználóról készült fotó;
 • - a felhasználó kedvenc rádiója
 • - felhasználó által összeállított programfüzet
 • - felhasználó születési helye és ideje
 • - felhasználó lakóhelye, levelezési címe.

 

A Kft. ezen túlmenően kezeli a felhasználó által a Simple Labs rendszerben végzett vásárlások adatait is.


A Kft. kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja:

 • - a Völgyhonlap használatának és a Kft. által a Völgyhonlapon nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevételének biztosítása,
 • - az OTP Mobil Kft. által nyújtott Simple Labs rendszer és szolgáltatás igénybe vételének biztosítása,
 • - a felhasználó azonosítása,
 • - a Kft., az OTP Mobil Kft. és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása,
 • - a Kft., illetve az OTP Mobil Kft. által nyújtott szolgáltatások ellenértékéről a felhasználónak számla kiállítása és megküldése,
 • - a felhasználónak a Völgyhonlapról, illetve a Kft. által szervezett rendezvényekről, programokról, így különösen, de nem kizárólagosan a Művészetek Völgye Fesztiválról hírlevél, direkt marketing, egyéb hirdetés, ajánlat, tájékoztatás, értesítés, programajánló, információk küldése,
 • - az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,
 • - a Völgyhonlapon elérhető szolgáltatók, így különösen, de nem kizárólagosan fellépők, vendéglátók, kézművesek, szállásadók szolgáltatásainak igénybevételhez szükséges, hálózaton keresztül történő regisztráció,
 • - zenei szolgáltatások személyre szabott elérhetőségének biztosítása,
 • - bankkártyás és egyéb mobilfizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,
 • - az oldal megjelenítésének perszonalizálása.

 

A regisztráció során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére a Kft. reprodukálja, illetve módosítja azt. A felhasználó kérheti a regisztráció során megadott személyes adatok törlését. A Kft. törölheti a felhasználó regisztráció során megadott személyes adatait, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a Kft. a Völgyhonlap szolgáltatásainak elérését, igénybe vételét súlyos jogszabálysértés vagy a jelen ÁSZF megsértése miatt megtiltja. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag a Kft. és az OTP Mobil Kft. munkatársai férhetnek hozzá. A regisztrációval a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Kft. mint adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

 

Az oldalon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes, a megadott adatok bármikor törölhetők, illetve a felhasználó kérésére azokat a Kft. haladéktalanul törli.

A Kft. a felhasználók személyes adatait minden esetben csak a szükséges mértékben, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

A Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat, továbbá a felhasználó által megadott személyes adatokat, valamint a jelen pontban meghatározott, a Kft. által automatikusan a felhasználóról gyűjtött adatokat továbbítja az OTP Mobil Kft-nek a Simple Labs rendszerben való felhasználás és a Simple Labs rendszer felhasználó által történő igénybe vétele céljából. Az OTP Mobil Kft. az így megkapott személyes adatokat a saját adatkezelési szabályzata alapján kezeli.

A Kft. hírleveleiről, amennyiben ezen szándékát a lenti 2. pontban írt e-mail címre jelzi, a felhasználó  leiratkozhat.

2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése:

A Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azzal szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Kft. az általa kezelt személyes adatokat, az OTP Mobil Kft-nek történő, a fenti 1. pontban rögzített célú adattovábbításon kívül, az érintett felhasználó kifejezett, írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek nem adja át, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.

A Kft. biztosítja, hogy a felhasználók elérhessék, illetve módosíthassák saját személyes adataikat.
Kérésre a Kft. a felhasználók rendelkezésére bocsátja azokat az általuk korábban, önkéntesen megadott információkat, amelyeket a Kft. megőriz róluk a regisztrációt követően.

 

A felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi személyekhez az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

 

Név: Jakab Natália, ügyvezető
Cím: 1126 Budapest, Dolgos utca 9. fszt. 1.
E-mail: info@muveszetekvolgye.hu

 

A hibás adatokat a Kft. a felhasználó kérésére javítja. A hibás adatokat a felhasználók szintén a fenti elérhetőségeken tudják bejelenteni.

 

3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

 • Jakab Natália és Hegedűs Ágnes önálló képviseleti joggal rendelkező ügyvezetők
 • Kft. munkavállalói
 • OTP Mobil Kft. és munkavállalói

 

A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

Kelt: Hely: Budapest, Dátum 2014.03.14.